Hizmet üretici enflasyonunda rekor serisi sürüyor

BOTR

Yeni Üye
TÜİK, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2022 datalarını yayımladı.

Buna göre, hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 80,62, aylık yüzde 5,44 arttı.

H-ÜFE (2017=100) 2022 yılı Mart ayında bundan evvelki aya bakılırsa yüzde 5,44, bundan evvelki yılın Aralık ayına nazaran yüzde 23,74, bundan evvelki yılın birebir ayına nazaran yüzde 80,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 46,72 artış gösterdi.

bundan evvelki yılın tıpkı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 107,57, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 64,03, bilgi ve irtibat hizmetlerinde yüzde 39,26, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 154,95, mesleksel, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 38,06, idari ve takviye hizmetlerde yüzde 59,13 artış gerçekleşti.


Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 8,26 arttı


bundan evvelki aya bakılırsa, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 8,26, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,67, bilgi ve bağlantı hizmetlerinde yüzde1,28, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,80, mesleksel, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,29, idari ve takviye hizmetlerde yüzde 2,43 artış gerçekleşti.

H-ÜFE bölümlerinde yıllık en düşük artış; telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 19,38, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde22,61, programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 28,74 olarak gerçekleşti. Buna karşılık su yolu nakliyatı hizmetleri yüzde 166,95, gayrimenkul hizmetleri yüzde 154,95, depolama ve dayanak hizmetleri, nakliyecilik için yüzde 125,84 ile endekslerin en çok arttığı alt dallar oldu.
H-ÜFE’de aylık en çok azalış gösteren alt bölümler yüzde 0,93 ile telekomünikasyon hizmetleri, yüzde 0,37 ile bina ve etraf düzenleme (peyzaj) hizmetleri, yüzde 0,35 ile istihdam hizmetleri oldu. Buna karşılık hava yolu nakliyatı hizmetleri yüzde 12,55, su yolu nakliyeciliği hizmetleri yüzde 9,54, veterinerlik hizmetleri yüzde 9,18 ile endekslerin en çok arttığı alt dallar oldu.