Kıyı Kanunu’nda korkutan düzenleme

mudhaber

Aktif Üye
AKP iktidarı, Kıyı Kanunu’nun uygulanmasına ait yönetmelikte bir değişiklik daha yaptı. Yeni düzenlemeyle, tüm vatandaşların kullanmasına açık olması temel olan kıyılarla ilgili kritik değişiklikler yapıldı.

AKP iktidarı Kıyı Kanunu uygulama yönetmeliğinde bir değişiklik daha yaptı. nazaranve geldiğinden beri 8 sefer değiştirdiği kıyı kenar çizgisi onayı ve ilanını belirleyen Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. hususunda 9. değişiklik yapıldı.

Etraf, Şehircilik ve İklim Değişiklliği Bakanlığı, kıyıların kullanmasına ait yönetmelikte değişiklik yaptı.

“Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlıklı düzenlemede şu tabirlere yer verildi:

  • 3/8/1990 tarihindeki ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu hususunun altıncı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
  • Meskun olmayan ve çabucak hemen tapu iptal davası açılmamış hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyı alanlarında,
  • Yahut 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Müdafaa ve Gelişim Bölgesi ve/veya Turizm Merkezi ilan edilerek ilgili Bakanlıklarca kesin tahsis, kesin müsaade ve/veya üst hakkı verilmiş ve turizm işletmesi dokümanı almış yapıların bulunduğu kıyı alanlarında;
  • Mevcut onaylı kıyı kenar çizgisine yapılan itirazların Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komitelerince kıymetlendirilmesi kararında; bu alanların kıyı özelliği taşıyıp taşımadığının bilimsel ve teknik münasebetlere dayanarak hazırlanacak teknik raporda belirtilmek kaydı ile yeni bir kıyı kenar çizgisi tespiti yapılması,
halleri haricinde değiştirilemez.

Yeni yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.