Başsavcılık bilinmeyen ses kaydını kanıt saydı, son sonucu AYM verdi

mudhaber

Aktif Üye
Alper Erarslan, 2018 yılında aleni olmayan bir ortamda konuşurken konuşması kaydedildi. Ses kaydı Erarslan’ın kuşkulu olarak soruşturulduğu evraka eklendi.

Alper Erarslan, borç ilgisiyle ilgili konuşmasının planlı bir biçimde, kasıtlı hareket edilerek kayıt alındığını savunarak İstanbul Başsavcılığı’na hata duyurusunda bulundu. Dilekçesinde şahıslar içindeki konuşmanın dinlendiğini M.R.A. tarafınca isteği haricinde kayda alındığını ileri sürerek kişi hakkında kamu davası açılması talebinde bulundu.

Başsavcılık ise ses kayıtlarının Alper Erarslan tarafınca işlendiği tez edilen kabahatlere ait olarak kanıt sunma saikiyle hareket edildiği kanaatine vardı. Erarslan’ın özel hayat alanına daihl olan ve özel hayatının kapalılığını ihlal eden bir konunun konuşulmadığını belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Alper Erarslan, itiraz dilekçesinde; ses kaydının aidiyetinin araştırılmadığını, ses kaydında kesinti ya da montaj olup olmadığına ait tespit yapılmadığını, kendisinin ve ses kaydında isimleri geçen bireylerin sözlerinin alınmadığını ileri sürdü. İtaraz İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafınca reddedildi.

Alper Erarslan bu basamakta mevzuyu ferdî müracaat yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

KİŞİSEL BİLGİLERİNE SALDIRI

Yüksek Mahkeme şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

Başvurucunun kapalılığının korunacağı konusundaki haklı beklentisine dayalı olarak aleni olmayan bir ortamda başka şahıslarla yaptığı konuşmalarının onun isteğine karşıt biçimde kayıt altına alınmasının ve kelam konusu ses içeriğinin bir daha onun isteğine ters olarak kullanılmasının özel hayatı kapsamında olan şahsi datalarına akın teşkil ettiği ve atağın anılan hukuksal kıymetler üstündeki tesirlerinin ağır olduğu açıktır.

Mevcut yasal düzenlemelerde, özel hayat alanının kesimi olan ve hukuken muhafaza altında olması gereken şahsi datalar üzere bedellere hücum teşkil eden hareketler çeşitli tiplerde cürüm olarak kabul edilmiş ve yaptırımlara bağlanmıştır.

Başsavcılık, müracaatçının isteğine alışılmamış olarak elde edilen ve kullanılan ses kaydının alınma yolunun müracaatçının temel haklarının korunması konusundaki haklı beklentisine karşıt olmadığına ait olarak ikna edici bir yaklaşım ortaya koyamamıştır.

Zira kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen kararda, ses kaydını elde eden bireylerin yasal bir maksadının bulunduğu ve kabahat kastının mevcut olmadığı tabir edilmiş ise de müracaatçının isteğine alışılmamış biçimde gerçekleştirilen kelam konusu hareketlerin onun şahsi bilgilerini ve özel hayat alanını ne suretle etkilediği konusunda rastgele bir kıymetlendirme yapılmamıştır.

“DELİL ELDE ETME HEDEFİNE KESİN ÜSTÜNLÜK VEREN YAKLAŞIM”

Delil elde etme hedefine kesin biçimde üstünlük veren cinsten bir yaklaşımın kategorik olarak bu biçimdesi akınların hukuk karşısında himaye edilmesine niye olacağı ve anayasal seviyede teminat altında olan şahsi bilgileri ve özel hayat alanını muhafazasız bırakacağı kıymetlendirilmektedir.

Bu konularla birlikte ses kaydında kesinti ya da ekleme süreçlerinin yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi konusunda müracaatçının taleplerinin karşılanmaması, ses kaydının planlı biçimde yapıldığı savına ait olarak ismi geçen ilgili başka bireylerin bilgisine başvurulmaması soruşturmanın açıklığını temin etmemekte; soruşturma sürecinde müracaatçının metoda ait teminatlardan kâfi biçimde yararlandırılmadığını göstermektedir.


HÜKÜM: SES KAYDI HUKUKA AYKIRI


Anayasa Mahkemesi inceleme sonunda Alper Erarslan’ı haklı bularak şu kararı kurdu:

  • şahsi bilgilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine ait tezin KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,
  • sonucun bir meselain şahsi bilgilerin korunmasını isteme hakkına yönelik ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için bir daha soruşturma yapılmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına GÖNDERİLMESİNE,
OYBİRLİĞİYLE karar verildi.