İstanbul Havalimanı’nda ölen onlarca emekçi için yapılan hareketle ilgili çarpıcı karar

mudhaber

Aktif Üye
Anayasa Mahkemesi, İstanbul Havalimanı inşaatında ölen onlarca personel için afiş astıkları için cezalandırılan sendikacılar lehine hak ihlali sonucu verdi. Yüksek Mahkeme, yönetimin halinin gayesini aşan, öngörülemez zorlama ve radikal bir yorum olduğuna hükmetti.

AKP iktidarının beğenilen müteahhitleri Kalyon, Cengiz İnşaat, Mapa, Kolin ve Limak tarafınca yapılan İstanbul Havalimanı’nın inşaatı sırasında hayli sayıda personel hayatını kaybetmişti. CHP’nin argümanına nazaran 400, bakanlığın resmi açıklamasına nazaran 30 personelin ölmesi üzerine havalimanı inşaatında çalışan emekçiler, minimum şartların yerine getirilmediği nedeni öne sürülerek 14 Eylül 2018 günü hareket başlatmıştı.

Aksiyon üzerine güvenlik güçleri, şantiye alanına girmiş, emekçilere biber gazıyla müdahalede bulunmuş, gece saatlerinde yaklaşık 600 personel gözaltına alın 24’ü tutuklanmıştı

Aksiyonların devamında, İstanbul Fikirtepe’de “3. Havalimanında Tutuklanan Direnişçi Emekçiler ve Sendika Yöneticileri Hür Bırakılsın” başlıklı bir afiş asılmak istendi. Lakin İnşaat Emekçileri Sendikası Genel Lideri Mehmet Avcı’nın da ortalarında bulunduğu biroldukça şahsa Kabahahatler Kanunu’nun 37. unsuruna nazaran “çevreye rahatsız etmek”ten idari para cezası verildi.

Mehmet Avcı, afiş asma hareketinin cezalandırma konusu yapılamayacağını ve sendikal kapsamda barışçıl bir biçimde gerçekleştirdiği hareketin rastgele bir cürüm teşkil etmediğini belirterek idari para cezasına itiraz etti. İtirazı inceleyen İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği itirazı reddetti.

AYM: YÖNETİMİN HALİ ÖNGÖRÜLEMEZ, ZORLAMA RADİKAL BİR YORUM

Avcı, mevzuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Yüksek Mahkeme şu kıymetlendirme ve tespitlerde bulundu:

Müracaatçılara isnat edilen hareketlerin 5326 sayılı Kanun’un 37. hususu kararında düzenlenen “mal ve hizmet satışı gayesiyle çevreyi rahatsız etmek” ögesinden “rahatsız etmek” kısmının kapsamında yer aldığı kabul edilmiştir.

Buna göre uygulanan kuralın bütünlüğü bozulmak suretiyle içeriğindeki bir cümle getiriliş maksadından radikal formda farklı bir yoruma tabi tutulmuş ve farklı bir kabahat ihdas edildiği değerlendirilmiştir.

“HUKUKİ YARDIMLA BİLE BUNUN HATA OLABİLECEĞİNİ BİLEMEZ”

Anayasa Mahkemesine bakılırsa bu türlü bir cezalandırmada bireylerin hukuksal yardım almak suretiyle dahi hangi hareket ve kusurların kendilerine atfedilebileceğini, hatalı duruma düşebileceklerini bilebilmeleri mümkün değildir.

Sonuç olarak kamu makamlarının kelam konusu yorumunun anılan kararın hedefini aşan zorlama ve öngörülemez bir yorum olduğu kanaatine ulaşılmıştır.

Ortaya çıkan bu sonuç Anayasa’nın 38. hususunun birinci fıkrasında düzenlenen kabahat ve cezaların yasallığı prensibi ile bağdaşmamaktadır.

bir daha yargılama yapılmasında türel fayda bulunmaktadır. Yapılacak bir daha yargılama ise ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Bu kapsamda yapılması gereken iş bir daha yargılama sonucu verilerek Anayasa Mahkemesini ihlal kararına ulaştıran niçinleri gideren, ihlal sonucunda belirtilen prensiplere uygun yeni bir karar verilmesinden ibarettir.

KARAR: CÜRÜM VE CEZANIN YASALLIĞI UNSURU İHLAL EDİLDİ

Açıklanan münasebetlerle;

  • Anayasa’nın 38. unsurunda teminat altına alınan hata ve cezaların yasallığı prensibinin İHLAL EDİLDİĞİNE,
  • sonucun bir meselain kabahat ve cezaların yasallığı unsurunun ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için bir daha yargılama yapılmak üzere İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hâkimliğine GÖNDERİLMESİNE,
  • 364,60 TL harç ve 4.500 TL vekâlet fiyatından oluşan toplam 4.864,60 TL yargılama sarfiyatının müracaatçıya ÖDENMESİNE,
  • sonucun bir meselain Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE
OYBİRLİĞİYLE karar verildi.