Sabancı yatırımlarının yüzde 75’i ‘yeni ekonomi’ alanlarına

BOTR

Yeni Üye
Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, topluluk bünyesinde önümüzdeki 5 yıl ortasında yapılacak yatırımın yüzde 25’inin ana işkollarına yönelik olacağını söylemiş oldu.

Alper, yatırımların yüzde 75’inin ise topluluğun sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda “yeni ekonomi” alanları olarak belirlediği iklim teknolojileri, ileri gereç teknolojileri ve dijital işlerde olacağını belirtti.

Sabancı’nın dijital vizyonu ve girimci fikirlerin desteklenmesine yönelik “Sabancı ARF” programına ait düzenlenen görüşmede konuşan Alper, küreselleşme adımlarının değerli olduğunu vurguladı ve yeni iktisat olarak üç alan belirlediklerini belirterek şunları söylemiş oldu:

“Bunlardan bir tanesi dijital, ikincisi ileri materyaller üçüncüsü de iklim teknolojileri alanında yatırım yapmak istiyoruz… Önümüzdeki beş yıl geçtiğimiz beş yılda yaptığımızın iki katı yatırım yapacağız. Sabancı’nın önemli bir büyüme devrine girdiğini söyleyebilirim. Bu yatırımlarımızın yüzde 25’ini ana işlerimizi muhafazaya ve büyütmeye yapacağız, yüzde 75’ini ise bu yeni büyüme platformlarına yapıyor olacağız”

Alper, yatırım fiyatına ait bir bilgi ise vermedi.

Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Küme Lideri Gökhan Eyigün de, bu stratejinin bir yansıması olarak Sabancı ARF projesini hayata geçirdiklerini, bu sayede topluluk ortasındaki ve haricindeki girişimcilerin erken etap fikirlerinin ticarileştirilmesine katkı sağlayacaklarını söylemiş oldu.

Proje kapsamında Sabancı’nın büyüme alanı olarak belirlediği iklim teknolojileri, ileri materyal teknolojileri ve dijital teknolojiler alanlarında erken basamaktaki teşebbüslere dayanak vereceklerini belirten Eyigün, “Uygun gördüklerimize, portföye uyanlara da yatırım yapacağız” dedi.

Bu şirketlere küçük hissedar olarak ortak olacaklarını belirten Eyigün, “Bizim hissemiz dışarıdan gelen teşebbüslerde yüzde 10’u, topluluk ortasından gelen teşebbüslerde ise 25’i geçmeyecek” diye konuştu.

görüşmede verilen bilgiye bakılırsa ARF projesinin birinci devri kapsamında 544 müracaat alınırken; belirlenen 14 teşebbüs, oryantasyon süreçlerini tamamlayarak eğitim ve mentorluk programlarına başladı. Mart 2023’te düzenlenecek final ile değerlendirmesi olumlu sonuçlanan teşebbüsçüler, 150 bin dolara kadar tohum yatırımına hak kazanacak.