Yürürlük müddeti dolan ve dolacak olan dampinge karşı tedbirler ilan edildi

BOTR

Yeni Üye
Bakanlık tarafınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, Güney Kore ve Çin menşeli “beton pompaları” ve “beton pompaları taşıtları”, Çin menşeli “kapitoneli mensucat” ile Güney Kore menşeli “dioktil ortoftalatlar ve “dioktil tereftalat” isimli eşyaların ithalatında uygulanan dampinge karşı tedbirler geçen yılın ikinci yarısında bitmiş oldu.

Tebliğde, bu yılın ikinci yarısında bir sonuncu gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde sona erecek dampinge karşı tedbirler de anımsatıldı.

Bu kapsamda, Çin menşeli “ateş tuğlaları”, Tayvan ve Hindistan menşeli “poliesterlerden tekstüre iplikler”, Tayland menşeli “kauçuk iplik”, Çin, Hindistan ve Vietnam menşeli kimi “transmisyon kolanları”, Çin menşeli “poliesterlerden”, Vietnam menşeli “içi doldurulmuş tel”, İran menşeli kimi “polimer ürünleri”, Tayvan ve Çin menşeli birtakım “metal eşyalar” ile Çin menşeli “sentetik mensucat ürünleri” için alınan tedbirler yer alıyor.

İlgili mevzuat çerçevesinde, dampinge karşı kesin tedbirler yürürlüğe girme tarihinden itibaren 5 yıl daha sonra yürürlükten kaldırılıyor.

Bu tedbirlerin yürürlük müddetlerinin bitimindilk evvel yerli üreticilerin, ilgili eserdeki tedbirin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine yahut bir daha meydana gelmesine yol açacağı savıyla bir son gözden geçirme soruşturması açılması için müracaatta bulunma hakları bulunuyor.